ศาลล้มละลายกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลคดีล้มละลายได้ที่ http://www.cbc.e-service.coj.go.th/service

ประกาศศาลล้มละลายกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลล้มละลายกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ