ศาลล้มละลายกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลคดีล้มละลายได้ที่ http://www.cbc.e-service.coj.go.th/service

ข้อมูลและแผนภูมิแสดงสถิติคดีล้มละลาย สถิติคดีฟื้นฟูกิจการฯพร้อมทุนทรัพย์ โจทก์ คดีล้มละลาย 10 อันดับแรก(ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561)
เอกสารแนบ