ศาลล้มละลายกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลคดีล้มละลายได้ที่ http://www.cbc.e-service.coj.go.th/service

ข้อมูลและแผนภูมิแสดงสถิติคดีล้มละลาย, โจทก์คดีล้มละลาย 10 อันดับแรก และสถิติคดีฟื้นฟูกิจการ ของศาลล้มละลายกลาง

ข้อมูลและแผนภูมิแสดงสถิติคดีล้มละลาย, โจทก์คดีล้มละลาย 10 อันดับแรก และสถิติคดีฟื้นฟูกิจการ ของศาลล้มละลายกลาง


เอกสารแนบ