ศาลล้มละลายกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลคดีล้มละลายได้ที่ http://www.cbc.e-service.coj.go.th/service

ศาลล้มละลายกลางได้เปิดให้บริการ ระบบสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลายโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์(Electronic Bankruptcy Search)

ศาลล้มละลายกลางได้เปิดให้บริการ  ระบบสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลายโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์(Electronic Bankruptcy Search)
ขณะนี้ศาลล้มละลายกลางได้เปิดให้บริการ ระบบสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลายโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์(Electronic Bankruptcy Search) แล้ว ที่ ลิ้งค์ http://www.cbc.e-service.coj.go.th/service


เอกสารแนบ