ศาลล้มละลายกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลคดีล้มละลายได้ที่ http://www.cbc.e-service.coj.go.th/service

ศาลล้มละลายกลางร่วมประชุมประสานข้อราชการระหว่างศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร และศาลในภาค ๑ ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)

ศาลล้มละลายกลางร่วมประชุมประสานข้อราชการระหว่างศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร และศาลในภาค ๑ ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)


เอกสารแนบ