หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลล้มละลายกลาง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาล 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ระบบค้นหาข้อมูลคดีโดยอิเล็กทรอนิคส์ 
Download แบบพิมพ์  
สาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลล้มละลายกลาง  
สถิติคดีของศาลล้มละลายกลาง  
กฎหมายล้มละลาย  
คู่มือติดต่อราชการศาลล้มละลายกลาง  
ห้องสมุดศาลล้มละลายฯ  
แผนที่ศาล  
วารสารศาลล้มละลายกลาง  
ผู้ดูแลระบบ 

Download แบบพิมพ์


     คู่มือการโหลดแบบพิมพ์

       คำบอกกล่าว(ส่งคำคู่ความและเอกสาร)

     
คำฟ้องคดีล้มละลาย (ล.1.1 - ล.1.5)

   
คำให้การคดีล้มละลาย (ล.2.1 - ล.2.5)

   
บัญชีภูมิลำเนา(ล.5)

   
ใบมอบฉันทะ(ล.6)

   
ใบแต่งทนายความ (ล.7)

   
คำแถลงขอปิดหมาย (ล.8)

   
อุทธรณ์ (ล.20.1 - ล21.2)

    
คำแก้อุทธรณ์ (ล.21.1 - ล.21.2)

   
คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ( สาขา )  (ล.27)

   
คำคัดค้านให้ศาลมีคำสั่ง (ล.28)

   
ล. 40 ก

    คำให้การแพ่งเกี่ยวพัน

    คำร้อง (ล.8)

   
บัญชีพยาน (ล.9)

   
หมายเรียกคดีล้มละลาย (ล.3)

   
คำร้องขอฟื้นฟูกิจการ  (ล.4.1 - ล.4.5)

   
หมายเรียกพยานบุคคล (ล.14)

   
คำสั่งเรียกพยานเอกสาร (ล.15)

   
ฎีกา 

   
คำแก้ฎีกา

    คำฟ้องแพ่งเกี่ยวพัน

   
คำแถลงขอคัดถ่ายเอกสาร

    บันทึกถ้อยคำยืนยัน ล.25

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 19937