หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลล้มละลายกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ระบบค้นหาข้อมูลคดีโดยอิเล็กทรอนิคส์ 
แบบพิมพ์  
สาระน่ารู้กับศาลล้มละลายกลาง  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
วารสารศาลล้มละลายกลาง  
สถิติคดีของศาลล้มละลายกลาง  
กฎหมายล้มละลาย  
คำแนะนำ  
ห้องสมุดศาลล้มละลายฯ  
คำถามที่พบบ่อย  
ข่าวประกวดราคา  
ผู้ดูแลระบบ 

กฎหมายล้มละลาย

  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายกลางและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย

  
พระราชบัญญัติล้มละลาย   

  พระราชกฤษฏีกากำหนดวันเปิดทำการศาลล้มละลายกลาง พ.ศ.2542

  
กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ 

  ข้อกำหนดคดีล้มละลาย

  ประกาศศาลล้มละลายกลางเรื่องแบบพิมพ์ของศาลล้มละลายกลาง

                                   ระเบียบกระทรวงยุติธรรม

  ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ สำนักงานวางทรัพย์กลาง สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคและสำนักงานบังคับคดีจังหวัด พ.ศ.2540

  
ว่าด้วยการบังคับคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ พ.ศ. 2541

  ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเป็นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย

        ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

  ว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฏีกาในคดีล้มละลายส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา

  ว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฏีกาในคดีล้มละลาย 

 

 จำนวนผู้เยี่ยมชม : 18953